Author Archives: Galicia móvese

Carvalho Calero: Vieiros de esperanza

A singular vida dun prócer da lingua e a cultura galegas como Ricardo Carvalho Calero semella estar marcada polo signo do extraordinario desde o seu nacemento. O escritor, profesor, investigador e tantas cousas máis veu ao mundo en 1910, o ano do penúltimo paso do cometa Halley pola Terra, referencia que para el tiña a súa importancia, xa que, de feito, nalgunha ocasión comentou que ás veces gustáballe denominar á xeración cultural á que el mesmo pertencía, a do Seminario de Estudos Galegos, como a xeración Halley.

Por iso, non deixa de resultar curioso que o ano da súa homenaxe polo Día das Letras Galegas coincida con outra circunstancia excepcional, aínda que neste caso de cariz moi diferente, como é a pandemia coronavírica. A situación de alarma na que nos atopamos provocou que a celebración de todos os actos institucionais e culturais programados polo Ano Carvalho Calero tivese que ser adiada, non se sabe moi ben para cando, o cal, seguindo co xogo das correspondencias, poderíase interpretar coma unha especie de maldición, unha prolongación do postergamento ao recoñecemento da súa figura, polos motivos ben coñecidos, que tivo lugar durante moito tempo.

Dende as BMC queremos desconfinar ao profesor Carvalho Calero compartindo convosco o documental Vieiros de Esperanza, inédito na rede ata esta mesma semana, xunto cunha entrevista co seu director, o ferrolán Antón Rodríguez Fernández, e no que se ofrece un percorrido pola súa traxectoria vital a través da mirada dunha serie de persoeiros da cultura galega (Victor Freixanes, Pilar García Negro ou Darío Villanueva, entre outros), quenes fan unha reflexión en profundidade sobre a súa enorme aportación á nosa lingua e cultura.

 

Documental: Vieiros de Esperanza

 

 

Entrevista con Antón Rodríguez Fernández

 

Vieiros de Esperanza gravouse en 2014, seis anos antes da celebración do ano Carvalho Calero que está a acontecer neste 2020. Como xurde a idea de adicarlle un documental a unha figura como a súa, de recoñecidisimo prestixio no eido da cultura pero cun perfil máis ben discreto de cara a opinión pública?

A idea xurdiu a comezos do verán de 2013. Encamiñábame a rematar a carreira de Comunicación Audiovisual na UDC e polo meu interese no xénero documental decidín que o proxecto final fose Vieiros de Esperanza.

Sentín a necesidade de sumarme ao recoñecemento de Carvalho a partir da creación audiovisual primeiro por ser ferrolán e tamén por ser un autor que estivo no debate de dedicarlle ou non o Día das Letras Galegas durante case vinte anos. O documental era unha maneira máis de homenaxealo a nivel popular.

– Cara ao final do documental especulábase de xeito premonitorio coa posibilidade de adicarlle o Día das Letras Galegas nun futuro, aínda que mais ben remoto naquel momento ao tratarse dunha figura cando menos incómoda, por non decir polémica, polas posicións reintegracionistas que adoptou. Que cres que mudou na sociedade galega ou na academia neste tempo para que agora, aparentemente, se acepte con total naturalidade o recoñecemento o seu labor?

Os cambios de posicionamento na Real Academia Galega poden chamar a atención, sobre todo, porque durante bastante tempo existiu división e polémica cando se falaba de don Ricardo. Alegrámonos que a día de hoxe Carvalho non supoña un atranco para as institucións culturais galegas e ogallá sexa o reflexo dunha aceptación por parte da sociedade. Penso que a sociedade mudou moi pouco en seis anos, en cambio vexo que se dan pequenos pasos na universalización do galego, que toma contactos co portugués por exemplo en series de grande éxito televisivo. Sería interesante que a Academia dialogase coas galegas e galegos para explicar a evolución favorable cara Carvalho Calero.

– Chama a atención que a consideración global da súa figura, cunha traxectoria tan prolífica e produtiva en tantos terreos, quedase distorsionada precisamente por esa postura intelectual respeito á lingua galega. Pensas que o recoñecemento das Letras Galegas repara ou recupera nalgunha medida todo o seu traballo?

Falar de Carvalho Calero é falar do cultivo de todos os xéneros literarios. Cada colectivo penso que reivindica os terreos cos que concorda máis ou que lle resultan máis brillantes. Todo o mundo coincide na súa espectacular Historia da Literatura Galega Contemporánea (1963), pero despois cadaquén elixirá. Mesmo dan a opción de escribir Carballo Calero ou Carvalho Calero, dependendo da sensibilidade ortográfica.

– No documental fálase de que a postura lingüística de Carvalho Calero, de achegamento á lusofonía, xerou no seu momento un debate que dividía á academia e que podía dividir á sociedade galega. É posible que agora ese debate se poida producir dun xeito menos traumático e máis construtivo?

Considero que si. Polo menos debería ser un debate de análise na educación galega, aínda que ás veces continúo a ver nas redes xente que se enlea polo tema ortográfico, de chegar incluso a faltar o respecto por empregar o modelo de galego reintegrado.

Aínda que este “annus horribilis” trastoque a homenaxe educativa, habería que manter a análise do pensamento carvalhiano polo menos nos cursos máis avanzados da ESO e Bacharelato. Debería resultar interesante comparar o que se di en Vieiros de Esperanza e o que opinan a día de hoxe as persoas que antes o tentaban silenciar. Iso penso que se poderá ver a través dos productos culturais que están a xurdir este ano.

– O propio Carvalho Calero laiábase de ser considerado un herexe, un cismático, mesmo un corruptor da mocidade por parte da cultura oficial. Pensas que esa imaxe é un pouco anacrónica na actualidade ou aínda está vixente?

Na miña opinión, esa cita está encadrada nun contexto de duros debates con respecto á lingua. A división entre reintegracionistas e isolacionistas era moito máis forte. Penso que na actualidade hai maior cordialidade, e o Ano Carvalho das Letras está servindo para conectar digamos que as dúas institucións da lingua que durante anos estiveron distanciadas, a Real Academia Galega e a Associaçom Galega da Língua. Incluso tocando a idea do Binormativismo, a convivencia das dúas normas ortográficas.

Antón Rodríguez Fernández, director de Vieiros de Esperanza

– Das moitas facetas que presenta un personaxe tan poliédrico como el (poeta, novelista, dramaturgo, investigador, profesor, etc.) cal é a que máis che interesaba salientar ou a que che parece máis interesante?

Elexiría a faceta de estudoso da lingua e a de poeta. Carvalho considerábase poeta e xa dende ben pequeño cultivou poesía. Os anos 80, anos da súa xubilación, foron moi produtivos e hai numerosos artigos en defensa da nosa lingua que son unha marabilla. A obra Scórpio (1987) conclúe a súa traxectoria novelística e é de obrigada lectura.

– Cal foi a túa percepción da consideración que lles merecía Carvalho Calero aos participantes no documental, moitos deles figuras salientables da sociedade e da cultura galegas?

Todos coincidiron e coinciden no seu enorme legado, como din no documental, a pesar da súa defensa do Reintegracionismo. A obra de Carvalho é monumental e ten moitísimas posibilidades tanto de gustos coma de estudo.

– Como foi o proceso de gravación? Cales foron os principais atrancos que tivestes que resolver?

A investigación sobre o autor leveina a cabo dende o verán do 2013 mais a filmación reduciuse a uns días entre marzo e abril do 2014. En xeral non tivemos grandes atrancos, gravamos en Ferrol, A Coruña, Compostela e Lugo e o material era tanto propio como da universidade. Hai máis estudosas, estudosos de Carvalho que nos gustaría ter entrevistado, pero por circunstancias diversas tivemos que delimitar e tirar para adiante porque en xuño tiñamos que ter todo preparado para a súa presentación ante o tribunal.

Teño que agradecer a Javier Gómez e Sergio Arango, compañeiros de proxecto que colaboraron aportando tamén as súas dotes técnicas.

– E cal foi o seu percorrido en canto a difusión ata este Día das Letras Galegas adicado a el?

O documental presentouse en Ferrol en 2015, e a partir desa data moveuse por algúns centros culturais ferroláns e por outras vilas galegas, incluso fun convidado polo colectivo Fenda, grupo de galegas e galegos en Madrid, para presentalo no casino da mesma cidade.

Para este ano tiñamos unha serie de presentacións e actos pero debido á pandemia todo ficou suspendido. Ogallá que toda clase de eventos dedicados a Carvalho continúen no futuro, como fixeron e fixemos anos atrás. Porque Carvalho Calero merece estar presente na sociedade galega e ser unha referencia na defensa da nosa lingua, antes, hoxe e sempre.

– Que che gustaría terlle preguntado a Carvalho Calero se tiveras a oportunidade?

Gustaríame preguntarlle que opina da situación actual da lingua e o seu futuro, se continuaría coa súa visión pesimista do devir do idioma galego ou se acentuaría aínda máis esa negatividade.

Tamén falar en detalle dos anos de estudante en Compostela, os anos do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista. Ou adiantarlle que sería homenaxeado co Día das Letras Galegas, e que desgrazadamente coincidiría cunha pandemia, pero que a súa figura está presente en moitos de nós como estandarte do pobo galego.

– E xa para rematar, teño entendido que o teu último proxecto ata o de agora foi outro documental sobre Miguel Delibes. Que tal foi a experiencia e que novos proxectos tes agora entre mans?

Si. Fun produtor e un dos guionistas da curta documental ¡Aúpa, Delibes! (2015), que presentamos na Seminci de Valladolid ese mesmo ano. O proxecto fixémolo entre tres compañeiros: Daniel Rivas, Ignacio Navarro e máis eu.

O pasado setembro filmei a curta Aquilino de Seixas (2019), encadrada no Chanfaina Lab de San Sadurniño. Un encontro de cineastas dende nivel amateur até figuras profesionais do audiovisual galego, e non só.

E para o futuro xa estou a pensar novas ideas que oxalá cheguen a bo porto, aínda que tamén teño bastante traballo no estudo dunha oposición.

Filosofía en tiempos de pandemia

Imagen de una de las sesiones virtuales del café filosófico El Pensatorio

La filosofía, ¿eso para qué sirve? No deja de tener su gracia, ironías poéticas de la vida, que la filosofía, la venerable ciencia del arte de preguntar, siga suscitando, después de una larga peripecia bimilenaria, una cuestión como esa, tan básica y elemental, siempre recurrente, que la devuelve una y otra vez, como un boomerang, al origen, al principio. Aunque, por otra parte, en cierto sentido resulta casi inevitable que se produzca. Como si fuese un personaje más de los mitos de los que nació, liberándose de ellos y envejeciéndolos prematuramente, parece condenada como por una maldición a verse reflejada en el espejo oracular de su propia razón de ser. Su piedra, como la de Sísifo, es, para siempre, la pregunta: Filosofía, ¿para qué sirves? Las preguntas, bien o mal empleadas, pueden ser armas muy poderosas. Armas que desarman. Y, como tales, siempre se pueden volver contra uno mismo. Son de ida y vuelta. Y, así, dos mil años después de la aparición fulgurante de sus primeros héroes, tábanos molestos en una ciudad siempre insatisfecha de riquezas y poder, la pregunta para la filosofía sigue siendo, al parecer, una y otra vez, la misma. 

En las BMC llevamos cerca de un lustro intentando responder de manera activa a esa eterna cuestión. Hace ya cinco años pusimos en marcha El Pensatorio, un café filosófico cuyo planteamiento inicial se encuadra dentro de lo que se ha dado en llamar las nuevas modalidades de práctica filosófica. La idea básica de estas es retomar la vertiente práctica y comunitaria de la filosofía, la que se dio en sus orígenes. La figura de referencia es Sócrates. Y el método, lógicamente, la mayéutica, el oficio de las parteras, de las comadronas, el arte obstétrico por el que cada cual, mediante la actividad dialéctica, puede ir alumbrando sus propias ideas gracias al doloroso proceso de ser consciente primero de su grado de ignorancia. Las preguntas están para eso, son el fórceps.

Ese ejercicio de racionalidad en común, que ponemos en práctica en las sesiones quincenales que celebramos en los dos grupos con los que contamos desde el curso pasado en la biblioteca de Os Rosales, se vio bruscamente detenido, igual que el resto de prácticamente todas las actividades del planeta, por culpa de la pandemia del Covid-19. Tras el desconcierto y la parálisis momentánea iniciales, rápidamente, la pregunta arrojadiza se nos vino a la mente: para qué. La respuesta fue la misma que llevamos planteando estos cinco años: para hacer(nos) preguntas.

Gracias a la tecnología, los problemas de intendencia fueron fácilmente solucionables gracias a las herramientas telemáticas y pudimos mantener el calendario previsto del curso sin mayor problema. Lo que sí hubo que adaptar fueron los contenidos de las sesiones, los temas de debate, aunque esto también fue más sencillo de lo previsto. Justo antes del parón estábamos inmersos en un bloque de contenidos dedicado a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestro futuro inmediato: inteligencia artificial, big data, algoritmos, sistemas de vigilancia digital, etc. Este bloque, además, estaba vinculado a un ciclo temático de nuestra biblioteca titulado Tecnoloxía vs. Humanos. Estamos preparados para a nova era dixital?, con el mismo objetivo. Por lo tanto, lo lógico era intentar relacionar lo que estaba sucediendo en tiempo real con las preocupaciones surgidas dentro de ambas programaciones interrelacionadas. Es importante resaltar que un aspecto clave de nuestra idea de la filosofía, concebida esta de una manera amplia, -y también, dicho sea de paso, de nuestro concepto de biblioteca- es que debe ser una herramienta que nos ayude a saber interpretar la realidad, que nos permita orientarnos mejor dentro de ella. De modo que nuestro impulso inicial fue tratar de contribuir a que los integrantes del Pensatorio pudieran hacerse una idea más precisa de lo que estaba ocurriendo y de los posibles escenarios que se podían dar.

Como las ideas, a veces densas e inextricables, suelen estar interrelacionadas, al iniciar nuestra búsqueda temática empezaron a surgir conexiones con muchas de las cosas que estábamos viendo en ese momento, con lo que resultó relativamente fácil continuar con nuestra propia dinámica, a pesar del pequeño gran salto que suponía involucrarnos en la conversación global. En ese sentido, uno de los debates más interesantes que se empezaron a dar en la opinión pública, y en el que aprovechamos para meternos de lleno, fue el de la diferencia en la eficacia a la hora de controlar la expansión de la epidemia vírica de los países asiáticos respecto a los occidentales gracias al uso de herramientas vigilancia digital. Un artículo publicado por el filósofo coreano afincado en Alemania Byung-Chul Han, titulado La emergencia viral y el mundo de mañana, hacía hincapié en esta idea e inmediatamente dio lugar a toda una serie de réplicas y contrarreplicas más o menos explícitas. Y en nuestros grupos, ahora provisionalmente virtuales por obra y gracia de las herramientas telemáticas, comenzaron las preguntas y se abrió el diálogo: ¿estamos dispuestos a ceder nuestros datos al estado en aras de la salud colectiva? ¿Qué riesgos acarrea apostar por la vigilancia digital para combatir el virus? ¿Por qué hay diferencias tan significativas entre unos países y otros en cuanto a los niveles de contagio y mortalidad? ¿Cuáles son las razones por las que en las culturas orientales se confía más en el papel del estado?

421db1ed2820dab405e1aeb17a1d1bff

Una de esas réplicas a la tesis de Byung-Chul Han, por ejemplo, corrió a cargo de Marta Peirano, una periodista española especializada en internet y cibervigilancia cuyo libro El enemigo conoce el sistema se ha convertido en una referencia sobre estos temas. Ella fue una de los dos únicos periodistas en todo el mundo a quienes les concedió una entrevista Edward Snowden, el informático americano responsable de las dos filtraciones más importantes de la historia sobre el acceso por parte del gobierno de Estados Unidos a los datos personales de los usuarios de las principales compañías informáticas del mundo (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft), sobre la cual, por cierto, ya habíamos debatido en una de nuestras sesiones ordinarias de la programación mencionada. La postura de Peirano, expuesta en su artículo Contra la seductora lógica del totalitarismo, es crítica con todos aquellos que, como el filósofo coreano, en estos momentos de miedo y desesperación, se dejan llevar por los cantos de sirena de la supuesta superioridad de los estados totalitarios a la hora de utilizar las tecnologías de vigilancia masiva para controlar la expansión de la epidemia. ¿Están las dictaduras mejor preparadas para enfrentar situaciones catastróficas? Esa es la relevante pregunta implícita a la que la periodista española responde negativamente: no, no solo su respuesta no ha sido necesariamente más eficiente, sino que mediante esas medidas excepcionales se corre el riesgo de perder algunos de nuestros más importantes derechos civiles, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la privacidad. Lo paradójico del caso, es que, como revelan las filtraciones de Snowden, aunque los gobiernos occidentales, supuestamente democráticos, están violando de manera subrepticia esos derechos, sin embargo, el acceso a esos datos no está teniendo una utilidad práctica en la protección de la salud de sus ciudadanos. Es decir, tenemos lo peor de los dos mundos: vigilancia individual sin beneficio social.

C636395

En su libro Marta Peirano habla del sistema de crédito social chino, un sistema mediante el cual los ciudadanos son puntuados en función de su comportamiento, que queda registrado mediante una serie de herramientas tecnológicas (cámaras y algoritmos de reconocimiento facial, micrófonos de los smartphones, etc.). La puntuación obtenida da o priva de acceso a determinados servicios del estado o directamente a bienes como viviendas, trabajos, o  transporte, por ejemplo. Peirano comenta que las autoridades chinas critican a las democracias occidentales porque en su sistema los ciudadanos al menos saben perfectamente a qué atenerse, mientras que en el nuestro, no; en ambos se vigila a la ciudadanía, pero solo en el chino se conocen las reglas del juego. ¿Es eso legítimo, y más aún teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo? En relación con todo esto, otro de los temas del momento es el rédito, en cuanto a mejora de su imagen como estado y sistema social, que China está obteniendo de la pandemia, así como la vulnerabilidad de los sistemas liberales occidentales. Y la tecnología y el uso que de ella hagan los distintos sistemas político-sociales va a jugar un papel fundamental en el futuro inmediato.

En fin, es difícil resumir en unas pocas líneas todos los temas, los distintos hilos y ramales de preguntas y respuestas que van surgiendo en la agitación propia del diálogo vivo. Llevamos ya tres sesiones virtuales del Pensatorio y, en vez de agotarse, no dejan de aparecer nuevas ideas a discutir o enfoques diferentes de lo ya supuestamente pensado. Sirvan, en cualquier caso, para poder hacerse una idea de en qué consiste nuestro café filosófico.

Platón definía el pensamiento como el diálogo del alma consigo misma que, mediante preguntas y respuestas, afirmando y negando, se detiene cuando dejar de dudar y se forma un juicio. De lo que se deduce que el pensamiento es, básicamente, una actividad. Como siempre les comento a las personas que se apunta a nuestro café filosófico, de la misma manera que hoy en día se ha puesto de moda el running, y lo importante del running no es batir ninguna plusmarca ni ningún record mundial sino que cada uno haga el mayor ejercicio físico posible partiendo de su propio estado de forma, nosotros en nuestro Pensatorio lo que hacemos es thinking, es decir, intentamos poner en forma nuestra mente mediante el ejercicio en común de la capacidad racional que todos tenemos, y recalco lo de en común.

Estamos en una situación excepcional, y lo vamos a estar por bastante tiempo,  y una buena forma de enfrentarnos a ella y reducir nuestros niveles de ansiedad y angustia es tratar de comprenderla, saber cómo y por qué se produce, qué posibles escenarios se pueden dar y qué podemos hacer cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Hacerse preguntas es siempre el primer paso en la resolución de problemas. Si nos las hacemos colectivamente el proceso mejora. Nuestro mundo ha sido puesto patas arriba, tratemos de entender las causas para intentar ponerlo en su sitio de nuevo lo antes posible. Comprensión es dominio, decía el filósofo. Seguiremos haciéndonos preguntas. Hasta la próxima sesión. 

Homenaje a Manuel Álvarez Torneiro

Si no pudiste asistir el pasado 15 de octubre al homenaje que la Biblioteca Municipal de Estudios Locales realizó al poeta coruñés Manuel Álvarez Torneiro con motivo de haber recibido el Premio Nacional de Poesía 2013 y escuchar sus poemas de su propia voz, aquí tienes tu oportunidad…

Sirva para el recuerdo este vídeo que recoge en imagen y sonido un acto íntimo que contó con la asistencia del grupo editorial Kalandraka, con Luis Rei Núñez, director de la colección Tambo (en la que está editado el poemario), con amigos escritores y otros invitados, todos ellos por supuesto, amantes de la poesía.

Además volverás a estar de suerte y podrás contemplar como el poeta, que fue nombrado socio de honor, obsequió a la Bibliotecas Muncipales  con un poema manuscrito de los que figuran en Angulos da brasa, el poemario premiado.

Anuncios por palabras. Poema manuscrito de Manuel Alvarez Torneiro, conservado na Biblioteca Municipal de Estudos Locais

Anuncios por palabras. Poema manuscrito de Manuel Alvarez Torneiro, conservado na Biblioteca Municipal de Estudos Locais

Desde luego …. todo un lujo!!!

Os Ángulos da brasa es un poemario que presenta 67 composiciones  poéticas que muestran una visión reflexiva sobre la cotidianidad, que comparten emociones íntimas y juegan con la dimensión simbólica de la palabra.

Está divida en 3 partes: Trama de vida, Terreal y sagrado y Tapiz de cinsa

            “Escribo contra el mundo y a favor de la Vida. Como poeta, creo en la   utopía”


Escuchemos pues a Manuel Álvarez Torneiro:

A propósito del Premio Nacional, en el blog ya os habíamos hablado en dos ocasiones del autor: en el post Manuel Álvarez Torneiro, primeiro Premio Nacional de Poesía para a nosa lingua y en Autores gallegos premiados en las últimas semanas

Recordad que en Bibliotecas Municipales podéis llevar en préstamo las obras de este autor. Comprueba su disponibilidad en  nuestro catálogo

catalogo

palabras,cámara,acción

Tengo un minuto para escribir y decirte que…la Biblioteca Municipal Os Rosales da el pistoletazo de salida a las celebraciones del día del libro con una propuesta de animación a la lectura.

palabras, cámara, acción copiadefinitiva

Si tradicionalmente la poesía solo es posible mediante la escritura, nosotros proponemos construir poemas visuales. Es decir trasformar la palabra en imágenes, que expresen en otro lenguaje la literatura en verso.

Once jóvenes con mucha ganas de contar historias realizan su primer proyecto audiovisual; y lo han hecho con pocos medios, mucha ilusión y talento. Ocho vídeopoemas que bajo el título de palabras, cámara, acción forman parte de un proyecto experimental de poemas visuales realizados dentro del taller de escritura creativa para jóvenes en la Bilioteca Municipal Os Rosales.

Desde la total libertad, han dispuesto de un minuto para escribir y decirnos que les motiva…les preocupa… les perturba… y no cabe duda, el amor y el tiempo han sido dos constantes en todas ellas.

Hoy os presentamos las dos últimas de estas ocho propuestas.

A veces faltan palabras y sobran letras. Apaguen la luz que vienen…
“los colores de la vida” de Ernesto Morás Ulloa.

Érase una vez… Miryam Leborán Piñeiro… sus lindos gatitos y un único deseo que no quiere perder …”La esperanza nunca se pierde” es el título de este poema visual que busca en el último verso un … Y FUERON FELICES Y COMIERON PERDICES.

 “Al ver una cosa, probablemente vemos muchas” en la Biblioteca Os Rosales buscamos nuevas miradas, nuevos espectadores.

Agradecer a todas las personas que con su apoyo han conseguido que tantos sueños se hayan hecho realidad.

Termina…Palabras, cámara, acción!!!

palabras,cámara,acción

Tengo un minuto para escribir y decirte que…la Biblioteca Municipal Os Rosales da el pistoletazo de salida a las celebraciones del día del libro con una propuesta de animación a la lectura.

palabras, cámara, acción copiadefinitivaSi tradicionalmente la poesía solo es posible mediante la escritura, nosotros proponemos construir poemas visuales. Es decir trasformar la palabra en imágenes, que expresen en otro lenguaje la literatura en verso.

Once jóvenes con mucha ganas de contar historias realizan su primer proyecto audiovisual; y lo han hecho con pocos medios, mucha ilusión y talento. Ocho vídeopoemas que bajo el título de palabras, cámara, acción forman parte de un proyecto experimental de poemas visuales realizados dentro del taller de escritura creativa para jóvenes en la Bilioteca Municipal Os Rosales.

Desde la total libertad, han dispuesto de un minuto para escribir y decirnos que les motiva…les preocupa… les perturba… y no cabe duda, el amor y el tiempo han sido dos constantes en todas ellas.

Hoy os presentamos otras dos de estas ocho propuestas.

Con una intrigante y trepidante transparencia Andrea Vieira González y su “Tiempo sin Tiempo”.  Sin duda, una ALEGORÍA VISUAL EN ESTADO PURO.

De nuevo el amor y el tiempo, Andrea Plaza ReigoNoemi Rey ParísNuria Lamas FariñasAlba Pose Rúa reinventan el poema de Marío Benedetti “Corazón Coraza” bajo el título “el amor no tiene edades”. Ternura en las imágenes en blanco y negro sobre una pincelada roja… AMOR.

“Al ver una cosa, probablemente vemos muchas” en la biblioteca Os Rosales buscamos nuevas miradas, nuevos espectadores. Comienza

Palabras, cámara, acción!!!

palabras,cámara,acción

Tengo un minuto para escribir y decirte que…la Biblioteca Municipal Os Rosales da el pistoletazo de salida a las celebraciones del día del libro con una propuesta de animación a la lectura.

palabras, cámara, acción copiadefinitiva

Si tradicionalmente la poesía solo es posible mediante la escritura, nosotros proponemos construir poemas visuales. Es decir trasformar la palabra en imágenes, que expresen en otro lenguaje la literatura en verso.

Once jóvenes con mucha ganas de contar historias realizan su primer proyecto audiovisual; y lo han hecho con pocos medios, mucha ilusión y talento. Ocho vídeopoemas que bajo el título de palabras, cámara, acción forman parte de un proyecto experimental de poemas visuales realizados dentro del taller de escritura creativa para jóvenes en la Bilioteca Municipal Os Rosales.

Desde la total libertad, han dispuesto de un minuto para escribir y decirnos que les motiva…les preocupa… les perturba… y no cabe duda, el amor y el tiempo han sido dos constantes en todas ellas.

Hoy os presentamos dos de estas ocho propuestas.

María Carracedo Añón le pone imagen al “Madrigal en casssette” de Mario Benedetti para en un minuto decirnos…” PLAY” que no se resigna a ser una mera espectadora de la vida, y exige con un lenguaje sencillo y ciertos toques de humor LO JUSTO, LO NECESARIO. STOP

El vídeopoema de Elena Cotelo García  nos habla de que “los ojos solo ven un fragmento de la realidad”  y ella con”A beleza das cousas invisibles ” consigue a través de los ojos llegarnos al alma.

“Al ver una cosa, probablemente vemos muchas” en la biblioteca Os Rosales buscamos nuevas miradas, nuevos espectadores. Comienza

Palabras, cámara, acción!!!

Palabras,cámara,acción

Tengo un minuto para escribir y decirte que…la Biblioteca Municipal Os Rosales da el pistoletazo de salida a las celebraciones del día del libro con una propuesta de animación a la lectura.

palabras, cámara, acción copiadefinitiva

Si tradicionalmente la poesía solo es posible mediante la escritura, nosotros proponemos construir poemas visuales. Es decir trasformar la palabra en imágenes, que expresen en otro lenguaje la literatura en verso.

Once jóvenes con mucha ganas de contar historias realizan su primer proyecto audiovisual; y lo han hecho con pocos medios, mucha ilusión y talento. Ocho vídeopoemas que bajo el título de palabras, cámara, acción forman parte de un proyecto experimental de poemas visuales realizados dentro del taller de escritura creativa para jóvenes en la Bilioteca Municipal Os Rosales.

Desde la total libertad, han dispuesto de un minuto para escribir y decirnos que les motiva…les preocupa… les perturba… y no cabe duda, el amor y el tiempo han sido dos constantes en todas ellas.

Hoy os presentamos dos de estas ocho propuestas.

La primera de ellas y bajo el título de “llueve sobre mojado”  Gustavo Díaz López nos presenta el “Soneto amoroso definiendo el amor” de Francisco de Quevedo. Un minuto que trasmite obsesión, un sentimiento pesimista, digamos… la parte oscura del amor.

La segunda de María Fernández Quiñones es una invitación a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y nuestra participación en él.  “El mundo gira y tú no te das cuenta” es una alegoría visual a vivir de un modo consciente de acuerdo a la realidad. Un minuto que termina con una pregunta ” la triste pregunta que vuelve …” Walt Whitman.

“Al ver una cosa, probablemente vemos muchas” en la biblioteca Os Rosales buscamos nuevas miradas, nuevos espectadores. Comienza

Palabras, cámara, acción!!!